hướng dẫn cách ghost (reset) lại hệ điều hành win xp nhanh nhất không cần đĩa hireen boot

00:08 | 16-08-2014
Youtube
287.069 lượt xem
361 lượt thích
hướng dẫn cách ghost (reset) lại hệ điều hành win xp nhanh nhất không cần đĩa hireen boot

cách ghost lại hệ điều hành win xp,win7(.ghost win operating system win xp, win7)